بانک اطلاعات کابل ایران
بانک اطلاعات کابل ایران
استاندارد برچسب گذاری کابل

استاندارد برچسب گذاری کابل 606-B

استانداردهای برچسب‌گذاری کابل 606-B مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های داوطلبانه هستند که در برچسب‌گذاری و ثبت داده‌های مربوط به سیم‌های مورد استفاده برای سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌شوند.

ادامه مطلب »
سیم خنثی

سیم خنثی چیست؟

درک و استفاده صحیح از تمام سیم های استفاده شده در سیم کشی مهم است، سیم خنثی (نول) قطعه ای است که به طور مداوم از

ادامه مطلب »