بانک اطلاعات کابل ایران
بانک اطلاعات کابل ایران
کابل پزشکی

8 نوع کابل پزشکی

بخش مراقبت های بهداشتی به ابزارهای پزشکی مختلفی متکی است. چنین تجهیزاتی برای عملکرد عادی هر کدام به مجموعه کابل پزشکی متفاوت نیاز دارند. انواع

ادامه مطلب »
کابل بیمارستانی

کابل بیمارستانی

کابل بیمارستانی چند هادی واحد، مانند سیم های برق دارد. این نوع کابل ها چند هادی با یک یا چند لایه از ترکیب پلیمری گرمانرم

ادامه مطلب »
سیستم پشتیبانی کابل

سیستم پشتیبانی کابل

سیستم پشتیبانی کابل جهت ارائه آسان مدیریت کابل برای انواع مختلف سازه ها و  رفع نیازهای مدیران پروژه طراحی شده است. این سیستم ها دارای

ادامه مطلب »