بانک اطلاعات کابل ایران
بانک اطلاعات کابل ایران
کابل برق صنعتی

کابل برق صنعتی

از کابل برق در صنعت های متعددی به کاربرده می شود، کابل ها کاربردهای مختلفی دارند. کابل ها با توجه به کاربردی های که دارند،

ادامه مطلب »
کابل برق فشار قوی

کابل برق فشار قوی

کابل برق فشار قوی در شبکه های انتقال، تامین و توزیع برق به کار می رود. هادی استفاده شده در کابل برق فشار قوی به

ادامه مطلب »
کابل برق خانگی استاندارد

کابل برق خانگی

کابل برق خانگی یکی از تجهیزات پر کاربرد است. انواع کابل برق خانگی و سیم ها عضو جدا نشدنی مدار برق هستند. کابل  برق نقش

ادامه مطلب »